Gyermekmunka: A globalizáció árnyoldala

Dátum
Szerzők
Szutor, Tibor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témájának korunk gazdaságának egyik legetikátlanabb és legkizsákmányolóbb tevékenységének, a gyermekmunkának bemutatását választottam. Igyekeztem utánajárni a gyermekmunka lehetséges, definícióinak, történetének, mai viszonyainak. Megnéztem itthoni helyzetét, jogi viszonyait, valamint az ellene harcoló szervezeteket. Külön fejezetet szenteltem a legsúlyosabban érintett szektornak, a mezőgazdaságnak. Primer kutatómunkám eszközéül a kérdőíves kutatást választottam, felmértem a válaszadók tájékozottságát a gyermekmunka mai helyzetéről, földrajzi viszonyairól, megnéztem mennyire befolyásolja őket a termékek kiválasztásakor a gyermekmunka esetleges érintettsége. Választ kaptam arra is, mit tartanak a legfőbb okának és lehetséges megoldásának, majd összefüggéseket kerestem a demográfiai adatok alapján és következtetéseket vontam le az eredmények segítségével.
Leírás
Kulcsszavak
gyermekmunka, globalizáció
Forrás