A HB-Bútoripari Kft vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése az éves beszámolók alapján

Dátum
2013-10-25T10:10:15Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban a HB-Bútoripari Kft vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzésével foglalkoztam a Kft 2008 és 2012 közötti éves beszámolóit alapul véve. Az első fejezet a szakirodalmi áttekintést tartalmazza, melyben kifejtettem a gazdasági elemzés szükségességét, fogalmát és az elemzés információforrását, azaz az éves beszámolót. Ezt követően bemutattam a vállalkozás tevékenységét és az annak megfelelő iparág főbb jellemzőit, legfrissebb adatait. A dolgozat súlypontját a Kft vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének vizsgálata képezi, amelyet különböző mutatószámok segítségével végeztem el. Majd mindezeket figyelembe véve levontam a következtetéseket és a feltárt problémák megoldása érdekében javaslatot tettem a szükséges intézkedésekre. Végül összefoglaltam a Kft helyzetét és sajátosságait.

Leírás
Kulcsszavak
vagyoni, pénzügyi
Forrás