Trust as a Cost Reducing Factor A bizalom mint költségcsökkentő tényező

Dátum
Szerzők
Hodosi, Anett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
The current study analyzes the cost reducing feature of one of the well-researched informal institutions, trust. The micro level analysis is followed by a macro level approach, which is aimed at highlighting trust’s direct cost reducing element via transaction costs and its indirect effect through the legal system. As part of the latter an empirical evaluation of 25 European Union countries has been carried out regarding the connection between costs due to administrative burden and trust. On the one hand academic economic literature proves that trust reduces transaction costs, and on the other hand that the effectiveness of the legal system contributes to the decrease of transaction costs. According to our assumption the increase of the level of trust improves the effectiveness of the legal system and via thismechanism it supports the reduction of transaction costs. JEL classification: D02, E02
Jelen tanulmányban az egyik legtöbbet kutatott informális intézmény, a bizalom direkt és indirekt költségcsökkentő hatását vizsgáljuk. A bizalom mikroszintű bevezetését makroszintű megközelítés követi,mely a bizalom tranzakciós költségeken keresztüli közvetlen és a jogrendszeren keresztül történő közvetett, tovagyűrűző költségcsökkentő hatására kíván rávilágítani. Utóbbi részeként 25 európai uniós ország empirikus vizsgálata során a bizalom és az adminisztratív teher okozta költségek – mint a jogrendszer által generált költségek – közötti összefüggéseket elemezzük. A közgazdasági irodalom igazolja egyrészt, hogy a bizalom csökkenti a tranzakciós költségeket, másrészt, hogy a jogrendszer hatékonysága hozzájárul a tranzakciós költségek csökkenéséhez. Feltevésünk szerint a bizalom növekedése javítja a jogrendszer hatékonyságát, és ezen keresztül is csökkenti a tranzakciós költségeket. Journal of Economic Literature (JEL) kód: D02, E02
Kulcsszavak
bizalom, tranzakciós költségek, jogrendszer és bizalom, trust, transaction costs, legal system and trust
Forrás
Gyűjtemények