Form and Formlessness in Virginia Woolf's Short Fiction and Beckett's Molloy

Dátum
2014-05-09T08:46:49Z
Szerzők
Szabó, Anna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatom Virginia Woolf és Samuel Beckett műveinek elemzését és összehasonlítását foglalja magában, társadalomkritkikai, művészettörténeti és fenomenológiai szempontból. Az összehasonlítással azt kívánom bemutatni, hogy a két szerző hogyan bontja le a karteziánus gondolkodás kétosztatúságait.
Leírás
Kulcsszavak
Woolf, Beckett
Forrás