Az orosz melléknévi igenevek használatának sajátosságai az írott sajtóban és a beszélt nyelvben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témája az orosz melléknévi igenevek (причастия), és használatuk összehasonlítása az orosz írott és beszélt nyelvben. A dolgozatban vázolom a melléknévi igenevek jellemzőit és használatát a magyar nyelvben, majd ehhez viszonyítva részletesen magyarázom az orosz melléknévi igenevek képzését és használatát. Ezután röviden összevetem a magyar melléknévi igeneves szerkezetek használatát az orosz melléknévi igeneves szerkezetek használatával. Kutatásomban arra keresek bizonyítékot, hogy a melléknévi igeneveket valóban csak írott formában, újságcikkekben vagy publikációkban, esetleg előre megírt beszédekben használja az orosz nyelv, a beszélt nyelvben próbálják amennyire csak lehet, elkerülni.

Leírás
Kulcsszavak
orosz, melléknévi igenév, sajtó
Forrás