Az orosz melléknévi igenevek használatának sajátosságai az írott sajtóban és a beszélt nyelvben

Dátum
Szerzők
Görgei, Eszter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témája az orosz melléknévi igenevek (причастия), és használatuk összehasonlítása az orosz írott és beszélt nyelvben. A dolgozatban vázolom a melléknévi igenevek jellemzőit és használatát a magyar nyelvben, majd ehhez viszonyítva részletesen magyarázom az orosz melléknévi igenevek képzését és használatát. Ezután röviden összevetem a magyar melléknévi igeneves szerkezetek használatát az orosz melléknévi igeneves szerkezetek használatával. Kutatásomban arra keresek bizonyítékot, hogy a melléknévi igeneveket valóban csak írott formában, újságcikkekben vagy publikációkban, esetleg előre megírt beszédekben használja az orosz nyelv, a beszélt nyelvben próbálják amennyire csak lehet, elkerülni.
Leírás
Kulcsszavak
orosz, melléknévi igenév, sajtó
Forrás