Szenvedélybetegségek és egészségtudatos magatartás megjelenése az egyházi és állami fenntartású középiskolákban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

ABSZTRAKT Bevezetés: az egészségtudatosság gondolata valamilyen szinten minden egyénben megjelenik, mivel fontos szerepet tölt be az emberek életében. Nagy jelentőséggel bír már gyermekkorban is, mivel ekkor kialakulnak azok az attitűdök, amelyek meghatározhatják a fiatalok egészségi állapotát az elkövetkező években. Számos kutatással vizsgálták már az egészségtudatos magatartást és a káros szerek használatát fiatal korban, de a probléma az évek előrehaladtával egyre jobban fokozódni látszik. Kutatás célja: az egyházi és állami fenntartású iskolákban összehasonlítani a 14-19 éves diákok egészségtudatos magatartását, káros szerek használatára irányuló tevékenységét, illetve, hogy ez milyen mértékben jelenik meg egy olyan intézményben, amely lelkületében, gondolkodásában más tendenciával rendelkezik. Kutatás módszere: kérdőíves vizsgálat, amely a felállított hipotéziseimre épül. A jól megszerkesztett, egymásra épülő kérdőív nagymértékben alátámasztja az iskolában tanuló egyének egészségtudatos magatartásával kapcsolatos felvetéseket, attitűdöket. Következtetések: az elvégzett vizsgálatok alapján elmondható, hogy a feltételezések, amely alapján a kérdések kiértékelésre kerültek, annak nem minden pontja igazolódott be. Viszont a prevenciós beavatkozások a kellő eredményesség szempontjából nagyon fontos kitételt jelentenek. Ennek elengedhetetlen feltétele a pedagógusok (szakember) - diákok, szülők - gyermekek közötti bizalmi kapcsolata, amely alapja lehet egy pozitív irányú fejlődésnek, ami fontos iránya az egészségtudatosság kialakításának serdülő korban.

Leírás
Kulcsszavak
egészségtudatos magatartás, egyházi fenntartású iskola, állami fenntartású iskola, prevenció
Forrás