Bűn, szorongás és kétségbeesés egzisztenciális válságának összjátéka Kierkegaard filozófiájában

Dátum
2013-05-15T08:50:37Z
Szerzők
Balázs, Katalin
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
„Ki mondja meg, miképpen vagyunk bűnösök, és mit jelent a bűn?” Ezt a kérdést egy dán filozófus; Soren Aaby Kierkegaard is feltette, és a maga sajátos módján meg is válaszolta. Ezt a választ vizsgálom a címben szereplő műveken keresztül. A dolgozat célja a kierkegaardi bűn-fogalom karakterizálása, konceptualizálása a hozzá szorosan kapcsolódó szorongás és kétségbeesés fogalmainak segítségével.
Leírás
Kulcsszavak
Kierkegaard, bűn, szorongás, kétségbeesés
Forrás