Generációs konfliktusok a digitalizáció tükrében

Dátum
Szerzők
Gedeon, Tamás Miklós
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témáját a digitalizáció hatására felmerülő generációs konfliktusok adják. Az ifjúságkutatásban, amely az utóbbi évtizedben jobban előtérbe került egy kevésbé kutatott témát képeznek az összeütközések vizsgálata. Célcsoportomat a középiskolások, ezen belül pedig a 16-18 éves fiatalok alkotják. Az empirikus kutatás során kérdőíves vizsgálat során vettem fel az adatokat. Dolgozatomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy melyek azok az okok, amelyek a családon belüli összeütközéseket indukálják. Feltevésem szerint a digitális világ megjelenésével olyan konfliktusforrások jelentek meg a családok életében, amelyek eddig nem voltak jelen. Az új eszközök előtérbe kerülésével megváltozott a családi életmód és ezáltal a mindennapi rutin is. Továbbá hipotézisem szerint ez sokkal nagyobb mértékben valósul meg egy kisvárosban élő fiatal és családján belül, mint egy megyeszékhely területén lakó esetében. A digitalizáció okozta konfliktusok máshogy jelennek meg a két településtípus esetén. Amíg a városban nagyobb a digitális lefedettség, addig a falvakban kisebb lehetőségük van a fiataloknak a virtuális kibontakozásra. Ez nem jelenti azt, hogy a konfliktusok is teljesen arányosak lennének ezzel az eloszlással, hiszen a kisebb településeken szocializálódó szülők kevésbé tudják elfogadni az új vívmányokat, mint városban élő társaik (akiknek életében szintén fókuszban vannak a digitális eszközök).
Leírás
Kulcsszavak
fiatalok, felnőttek, generáció, konfliktus, szabadidő, digitalizáció, digitális forradalom, internet
Forrás