Az élsportoló diákság teljesítménymotivációjának vizsgálata a társas orientációjuk feltárásán keresztül

Dátum
Szerzők
Szűcs, Krisztina Dóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A motiváció az élet minden területén - így a sportban is - kihat a viselkedésünkre. Egy sportoló sikeressége nagyban függ attól a motivációs mintázattól, amivel az ő személyiségszerkezete jellemezhető. McClelland úgy gondolja, hogy az emberi viselkedés „miértjét” alapvetően három szükséglettel magyarázhatjuk: a kötődési-, a hatalmi és a teljesítményszükséglettel. Ezek a szükségletek minden egyes emberben eltérőek, s ezek erőssége határozza meg, hogy milyen irányba módosul az emberi viselkedés. A motiváción kívül a társas orientáció is szabályozza viselkedésünket, azaz, hogy az egyén az individualista vagy a kollektivista értékeket érzi magához közelinek.
Leírás
Kulcsszavak
teljesítménymotiváció, sport, individualizmus, kollektivizmus
Forrás