A magyarországi munkavállalók mentális állapotának felmérése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A kutatásom a magyarországi munkavállalók mentális állapotára, munkahelyi attitűdjére, véleményére és szokásaira épült. Két módszer alkalmazására került sor, melyben az első kérdőív formájában valósult meg, még a második egy szolgáltatásban elhelyezkedő szervezet munkavállalóival folytatott interjú volt. Ezen belül vizsgáltam a generációkat és a gazdasági szektorokat, melyben kiemelt hangsúlyt kapott a Z generáció és a tercier gazdasági szektor (szolgáltatás). A vizsgálat az alábbi munkahelyi területeken belül, a kiégésre, kapcsolatokra, stresszre, konfliktusokra és az ezzel kapcsolatos tényezőkre koncetrált, melyen keresztül általános állapotokat és következtetéseket vontam le. Ezen belül a dolgozat taglalja még a mobilhasználat funkcióit, valamint a szabadidő eltöltési szokásokat. A kutatási eredmények segíthetnek bizonyos munkahelyi területek problémáinak feltárásában, valamint a megoldási lehetőségek kidolgozásában.

Leírás
Kulcsszavak
mentális, munkavállalók, generáció
Forrás