Egy fejlesztő játék hatékonyságának vizsgálta - A Logico Primo fejlesztő játékkal

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A játék szerepe a gyermek életében nagyon fontos, mivel ez a gyermeki tevékenység egyik megnyilvánulási formája, amely a fejlődő gyermek életében semmi mással nem pótolható. A kisgyermek számára a fejlődés alapvető tényezője a játék, és ez tevékenységének fő formája is. A játék elősegíti például mozgásos fejlődését: csiszolódnak, rendeződnek, koordinálódnak a motoros funkciók. Ez nemcsak a testi fejlődését szolgálja, hanem értelmi, érzelmi, akarati fejlődését hatásosan mozdítja elő. A mozgékonyságot és a fokozódó mozgásvágyat is előidézi, folyamatosan aktívvá teszi a gyermeket, amely biztosítja szervezetének, testi erejének, ügyességének gyarapodását és működésbeli differenciálódását. A gyerekek számára a játék olyan alkalom, melyben elgondolásait, törekvéseit megvalósíthatja, így a való élet mozzanata, amelyben tükröződik mindaz, amit maga körül lát.

Leírás
Kulcsszavak
fejlesztő pedagógus, Logico Primo, fejlesztési elvek, játék
Forrás