A büntetéskiszabás elméleti és gyakorlati kérdései a nemi élet szabadsága és nemi erkölcs elleni bűncselekmények körében

Dátum
Szerzők
Tázlóné Kiss, Mónika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A bűncselekmények és ezek szankciójaként a büntetés kiszabása egyidős a társadalommal, tükrözi annak korát, sajátosságait, a bűnözés ellen folytatott harc eszközeit. A társadalom védelme érdekében, a személyeket megillető jogok és ezen belül a szexuális szabadság tiszteletben tartásának garantálása szempontjából a bűnelkövetőket felelősségre kell vonni. Összességében leszögezhető, hogy mindig az adott bűncselekmény tárgyi súlya, a bűnösség foka, az elkövető személyisége, valamint az egyéb enyhítő és súlyosító körülmények figyelembevétele mellett „a bíróság a törvényes kereteken belül az egyéniesítés elvét alapul véve szabja ki a tettarányos büntetést, illetve alkalmazza az intézkedést. Kizárólag a bíró jogosult annak mérlegelésére, hogy a törvényi büntetési tétel keretei között milyen büntetés áll arányban a bűncselekmény súlyával, milyen büntetés felel meg a büntetéskiszabási elveknek.”
Leírás
Kulcsszavak
büntetéskiszabás, nemi erkölcs elleni bűncselekmény
Forrás