A harmadik és negyedik generációs LEADER tervezés tapasztalatai a Körös-sárréten

Dátum
2009-09-29T08:26:27Z
Szerzők
Ambrus, Szilvia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom elemzi és összegzi a LEADER program hazai megvalósítási időszakainak tervezési tapasztalatait és eredményeit a konkrétan vizsgált Körös-sárréti térség esetében. Munkám elején a rendelkezésre álló rangos szakirodalom alapján röviden jellemzem a vidéki területek általános jellemzőit, tisztázom vidékfejlesztés és vidékpolitika tárgyát, a használatos alapfogalmakat. A téma feldolgozásához megismerkedtem a kapcsolódó jogi szabályozással, feldolgoztam a hazai jogi- intézményi háttérét. A LEADER program alkalmazásának és működésének megismeréséhez hozzásegített saját részvételem a programokban, mint civil szervezeti képviselő és Helyi Vidékfejlesztési Iroda vezető egyaránt. Ezt kiegészítette a helyszíni vizsgálat és felmérés, valamint a tapasztalatok összegzése, illetve az elkészült dokumentumok saját szempontrendszer alapján történő feldolgozása. A LEADER program azáltal, hogy hat a helyi partnerség kialakulására, fejleszti a közösségek azon képességét, melynek birtokában képessé válnak közös céljaik meghatározására, a szükséges erőforrások mozgósítására, saját problémáik közös, közösségi megoldására.
Leírás
Kulcsszavak
vidékfejlesztés, LEADER,, tervezés, stratégia
Forrás