Nyomozás a büntetőeljárásban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat a nyomozás folyamatának ismertetését mutatja be kezdve a feljelentéstől. Kiterjed a nyomozás megindításának módjaira, azok jogi alapjaira. Betekintést nyerhetünk a nyomozás két alapvető szakaszára, a felderítési és a vizsgálati szakaszra, mely két külön szakasz, de mégis egymástól elválaszthatatlan egységet alkot. A bizonyítás a nyomozás során az a folyamat, amely talán a leginkább próbára teszi az azzal foglalkozók képességeit, ezért a dolgozat ezt is külön tárgyalja. A kényszerintézkedések, az eljárás során alkalmazható és alkalmazandó szankciók sem maradnak említés nélkül. Mindezen leírások, ismertetések a büntetőeljárási törvény változásait figyelembe véve készültek, melyekről több helyen említést teszek.

Leírás
Kulcsszavak
Nyomozás, Büntetőeljárás
Forrás