Egy településfejlesztési lehetőség Magyarhomorogon biogáz-telep segítségével

Dátum
2011-11-17T11:52:29Z
Szerzők
Tarsoly, Petra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az egyre növekvő lélekszámú népesség energiaigényének növekedésével az energiabiztonság kulcsproblémává vált. A fosszilis energiák képződése nem arányos a kitermelés mértékével, így a jövőben a szükséges energia előállítása megújuló energiaforrásokból lesz megoldható. Az egyik, hazánkban nagy részarányt képviselő megújuló energiahordozó a biomassza. Az Uniós csatlakozás minden önkormányzatot kötelez a keletkező veszélyes hulladékok, így a szennyvíz ártalmatlanítására és kezelésére is. Ez a hazánkban működő önkormányzatoknak igen nagy problémát okoz, hiszen költségvetésük szűk keretek között mozog. Az energetikai és környezetvédelmi feladatokat egyszerre oldhatja meg egy olyan biogáz-üzem létrehozása ahol a veszélyes hulladék ártalmatlanítása közben környezetbarát energiát állítunk elő. Dolgozatom célkitűzése a gazdaságilag is megalapozott biogáz–előállítás lehetőségeinek és korlátainak feltárása, valamint komplex gazdasági értékelése. Konkrét lehetőségként egy Magyarhomorog mellett működő sertéstelep és a környező települések szerves hulladékából való biogáz-termelés merült fel. A rendelkezésemre álló adatok és modellszámítások segítségével megállapítottam milyen alapanyagokat és ezeknek milyen mennyiségét kell felhasználni az optimális biogáz-kihozatal elérése érdekében. Beruházás-elemzést és érzékenység-vizsgálatot végeztem a legvalószínűbb esetre, valamint a gazdaságos működés korlátaira vonatkozóan. Az üzem létrehozásának jelentős költségigénye miatt egy bizonyos szintű állami támogatásra szükség van, ennek mértékére is végeztem vizsgálatot. Figyelembe vettem a bevételek szempontjából meghatározó jelentőségű zöldáram-átvételi rendszer közeljövőben várható átalakításának hatásait is. Egy biogáz-üzem működése számos problémát megoldana egy hátrányos helyzetű kistérségben lévő településen. A veszélyes hulladék teljes körű és olcsóbb begyűjtése és ártalmatlanítása mellett a kedvezményes villamos energia és hő növelné a térség, azon belül is a falu tőkevonzó képességét, ami munkahelyet teremtene és enyhítené a kimagasló arányú munkanélküliséget. Az üzem létrehozása véleményem szerint jó alapot biztosítana a falunak, hogy megindulhasson fejlődése útján.
Leírás
Kulcsszavak
biogáz, településfejlesztés
Forrás