Vagyonkezelés bizalmi alapon

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom a bizalmi vagyonkezelés magyar szabályozása köré épül fel. A vagyonkezelésre vonatkozó jogszabályok bemutatásán és elemzésén túl célul tűztem ki a szabályozás előnyeinek – olykor hátrányainak- ismertetését, számos esetben a magyar szabályozást a külföldi trust modellek tükrén keresztül szemléltem. A kutatómunkám célja annak feltárása is volt, hogy tulajdonképpen hogyan került a bizalmi vagyonkezelés a magyar magánjog szabályai közé, mennyire átgondolt és kimunkált jogi konstrukcióról van szó, és ennek kapcsán milyen jövő jósolható számára.

Leírás
Kulcsszavak
bizalmi vagyonkezelés, trust, vagyonrendelő, kedvezményezett, vagyonkezelő
Forrás