A jogos védelem

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az állami szervek jogosultak és kötelesek is egyben a jogellenes cselekményeknek az elhárítására. A megtámadott részére biztosítani kell a védekezés jogát azokban az esetekben, amikor az állami szervek nem teljesítik az előbb említett kötelezettségüket. A törvényben szabályozott jogos védelem ténylegesen ezt a védekezési jogot foglalja magába. A jogszerűen védekező személy tehát nem csupán a saját, hanem a társadalom érdekében is fejti ki cselekményét.Dolgozatom témájaként azért választottam a jogos védelmet, mert nem csupán a büntetőjog örökzöld területeként tartható számon, hanem a mindennapi életben is nagy érdeklődésnek örvend az emberek körében.

Leírás
Kulcsszavak
jogos védelem, támadás, szükségesség, arányosság
Forrás