A módosult tudatállapot minőségi különbségei a művészi alkotás, a hobbi és a munka során

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat a módosult tudatállapot különbségeit vizsgálja a művészi alkotás(festés), a munkatevékenység és a hobbitevékenység során művész és random, nem művész csoportok között. A dolgozat igazolja azt a hipotézist, miszerint a művészi alkotás során módosult tudatállapot van jelen és az különbözik más tevékenységek során megélt tudatállapotoktól.

Leírás
Kulcsszavak
művészetpszichológia, módosult tudatállapot
Forrás