Tanulók megismerésének pszichológiai módszerei

Dátum
Szerzők
Timár, Lajosné
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat célul tűzte ki, hogy feltárja a tanulás fontosságát. Rávilágít arra, hogy a tanulás sikere egy közös érdeke a pedagógusnak és gyereknek egyaránt. A téma elméleti ismertetésekor képet kapunk az integrált oktatás megvalósulásáról Európában. Megismerjük Magyarország első lépéseit az esélyegyenlőség felé és hogy a speciális megsegítést igénylő tanulók esetében milyen törvényi szabályozásokat alkalmazhatunk. A dolgozat kiemeli a család és nevelő közösség kapcsolatának fontosságát egy magatartás nehézséggel, zavarral küzdő tanuló esetelemzésén keresztül.
Leírás
Kulcsszavak
sajátos, nevelési, igényű
Forrás