A munkaerő-áramlást kiváltó okok vizsgálata egy adott vállalatnál

Dátum
2013-12-12T12:23:29Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a vállalkozások humánerőforrás kezelését vizsgáltam meg közelebbről és ebben a témában is a fluktuáció témakörét. Ennek során áttekintettem a legfontosabb elméleti fogalmakat és módszereket.Különös figyelmet fordítottam a fluktuációs mutatók részletes ismertetésére. Dolgozatom második részében gyakorlati megközelítésben próbáltam a lemorzsolódás problémáját mélyrehatóan elemezni, egy konkrét vállalattól kapott adatok alapján. Bemutattam a vállalat HR rendszerét és javaslatokat tettem a fluktuáció csökkentésére. Vizsgálataimat SQL nyelven írtam a Microsoft Access adatbázis-kezelő szoftverével.

Leírás
Kulcsszavak
fluktuáció, lemorzsolódás
Forrás