A "too big to fail" elve és alkalmazása az USA-ban a 2007-2008-as válság folyamán

Dátum
Szerzők
Bodnár, Barbara Katalin
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom központi témája a "too big to fail" jelensége, melynek először közgazdasági elméleti hátterét vizsgálom, majd pedig az elvnek az Amerikai Egyesült Államokban, a 2007-ben kezdődő subprime válság és az abból kialakuló világméretű Nagy Recesszió folyamán történt főbb alkalmazásait tekintem át. Mindezt azzal a céllal, hogy megvizsgáljam, a válság során indokolt volt-e alkalmazni a gazdasági működést sok szempontból eltorzító kimentési elvet.
Leírás
Kulcsszavak
too big to fail, válság, kimentés
Forrás