Dinamikus citológiai módszerek vegyületek szerkezet-hatás összefüggésének vizsgálatához

Dátum
Szerzők
Kiss, Alexandra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az új kutatási eredményeink alapján az MTT-teszt és a time-lapse imaging videómikroszkópia kombinációja hatékony módszer a daganatos sejtvonalakra jellemző IC50 koncentrációk átfogóbb vizsgálatára. Az MTT-teszt az sejtek metabolikus aktivitását méri, de nem specifikus a sejthalál típusának megkülönböztetésére és az életképes és nem életképes sejtek közötti különbségtételre. A time-lapse imaging videómikroszkópia viszont lehetővé teszi a sejtek növekedésének és osztódásának valós idejű megfigyelését, valamint a sejtciklus és a sejthalálra jellemző folyamatok nyomon követésére. A kutatásunk során kidolgoztunk egy protokollt, amely alkalmazható az MTT-teszt és a Time-lapse Imaging videómikroszkópia kombinált alkalmazására citotoxicitási vizsgálatok során. A protokoll segítségével több nukleozid analógot teszteltük a daganatos és nem daganatos sejtvonalakon, és meghatároztuk az egyes vegyületek IC50 koncentrációit. Az MTT-teszt eredményeit a time-lapse imaging videómikroszkópia felvételeivel kombináltuk, amely lehetővé tette a sejtméret változásának, az osztódási időknek, a sejtciklus időtartamának, a sejthalál jellemzőinek (pl. apoptózis, nekrózis) a vizsgálatát. Az eredmények alapján megállapítottuk, hogy az új kutatási módszer pontosabb és gyorsabb eredményeket nyújt a gyógyszerjelöltek értékelésében. Az MTT-teszt és a time-lapse imaging videómikroszkópia kombinációja lehetővé teszi a celluláris események részletesebb vizsgálatát, így pontosabb információkat nyújt a sejtek érzékenységéről és a gyógyszerek hatásmechanizmusáról. Ez a módszer további kutatások irányát is meghatározza, lehetővé téve a mellékhatásprofil és az érzékenység szélesebb körű feltárását. Az új kutatási eredmények hozzájárulnak a citotoxicitás vizsgálatok fejlődéséhez és a hatékonyabb gyógyszerek kifejlesztéséhez. Ezenkívül csökkentik a kutatási időt és költségeket, és segítenek a gyógyszerjelöltek további optimalizálásában a klinikai alkalmazás előtt.


Based on our new research findings, the combination of the MTT assay and time-lapse imaging videomicroscopy is an effective method for a more comprehensive examination of IC50 concentrations specific to cancer cell lines. The MTT assay measures cellular metabolic activity but is not specific for distinguishing the type of cell death or differentiating between viable and non-viable cells. On the other hand, time-lapse imaging videomicroscopy allows real-time observation of cell growth and division, as well as monitoring of processes related to the cell cycle and cell death. During our research, we developed a protocol that can be used for the combined application of the MTT assay and time-lapse imaging videomicroscopy in cytotoxicity studies. Using this protocol, we tested several nucleoside analogs on cancer and non-cancer cell lines and determined the IC50 concentrations of each compound. We combined the results of the MTT assay with the recordings from time-lapse imaging videomicroscopy, which enabled the examination of changes in cell size, division times, duration of the cell cycle, and characteristics of cell death (e.g., apoptosis, necrosis). Based on the results, we concluded that this new research method provides more accurate and faster results in the evaluation of drug candidates. The combination of the MTT assay and time-lapse imaging videomicroscopy allows for a more detailed examination of cellular events, thus providing more precise information about cell sensitivity and the mechanism of action of drugs. This method also determines the direction of further research, allowing for a broader exploration of side effect profiles and sensitivity. The new research findings contribute to the advancement of cytotoxicity studies and the development of more effective drugs. Additionally, they reduce research time and costs and assist in further optimization of drug candidates before clinical application.

Leírás
Kulcsszavak
nucleoside analogue, anti-tumor, time-lapse imaging, cellular morphology, MTT-test,, cell viability, citotoxicity
Forrás