Az elektronikus adatcsere (EDI) és az elektronikus számlázás alkalmazása hazai és nemzetközi viszonylatban

Dátum
Szerzők
Takátsné Méhész, Tünde
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban az elektronikus adatcserével és az elektronikus számlázással kapcsolatos kutatási témát dolgoztam fel. Mivel munkám során nap, mint nap találkozom mind két folyamattal, érdekeltek azok előnyei és a bennük rejlő lehetőségek. Ráadásul az NI Hungary Kft. egy globális környezetben működő cég, így könnyen össze tudtam hasonlítani az itt tapasztaltakat a külföldi szakirodalomban és kutatásokban olvasottakkal. Jó volt látni, hogy a feltételezéseim minden esetben beigazolódtak. A vállalat remekül él a kínálkozó lehetőségekkel és költségmegtakarítást is tud elérni. Versenyelőnyre tesz szert a piacon az EDI alkalmazásával és szoros, jól működő kapcsolatokat épít ki a beszállítóival, ami a Just-in- Time rendszer működtetése érdekében elengedhetetlen. Kutatásom két fő területe a beszerzés és a pénzügy által alkalmazott EDI vizsgálata volt. Az első esetben inkább a költségmegtakarítást tudnám kiemelni, a második esetben pedig az idő- és a helymegtakarítás keltette fel a figyelmemet. Ezeknek a vizsgálatát választottam kutatási célként. Első feltételezésem az volt, hogy ez a módszer jelentős költségmegtakarítást jelent, így valóban jobb a régebbi adatküldési módnál. A másik feltételezésem ennek mértékéhez kapcsolódott. Becsléseim szerint 20-40 százaléknyi megtakarítás érhető el a rendszer használatával. A vizsgálatok során megállapítottam, hogy valóban költség takarékosabb a megrendelések EDI-al történő kiküldése. Ezzel a módszerrel 48.146,70 USD, azaz 36 %-os megtakarítás érhető el, tehát sikerült igazolni a feltételezésemet. Azt javasoltam a vállalatnak, hogy minél több beszállítót vonjanak be az EDI-ba, hiszen ezzel hatalmas megtakarítást lehet elérni éves szinten. Következő feltételezésem, miszerint időt és költséget lehet megtakarítani a számlák EDI-al történő küldésével és fogadásával, valamint helyet, pénzt és szintén időt takaríthat meg a cég az elektronikus számlázás alkalmazásával, valamint a számlák elektronikus úton történő archiválásával, szintén beigazolódott. A vizsgálat során nem csak számszerű adatokat használtam, hanem a személyes tapasztalataimra is támaszkodtam. Érzékelhetően kevesebb időbe telt a számlák EDI-al történő könyvelése, mintha azokat manuálisan rögzítették volna a rendszerbe. És az elektronikus úton érkező számlák könyvelése is rövidebb ideig tart, mint a normál módon érkezőké, hiszen nem kell papíron kontírozni és később lefűzni azokat. Emiatt az elektronikus számlák archiválása is gazdaságosabb és hatékonyabb. Az irattárban szemmel láthatólag rengeteg hely szabadult fel ennek hatására. Ezt számszerű adatokkal is megpróbáltam alátámasztani. Ezekben az esetekben is azt javasoltam a cégnek, hogy kövesse a már jól bevált gyakorlatot, és minél szélesebb körben próbálja meg alkalmazni az elektronikus adatcserét, valamint törekedjen a lehető legtöbb beszállító elektronikus számlázásba történő bevonásába. Nagyon jó példákat láttam az NI Hungary Kft.-nél, követendő példának tartom az itt alkalmazott módszereket.
Leírás
Kulcsszavak
EDI, elektronikus adatcsere, elektronikus számlázás
Forrás