A laponit néhány tulajdonságának vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomamunkám során a laponit nevű anyaggal foglalkoztam, ami egy mesterségesen előállított hektorit szerű agyagásvány. Munkám során az alapvető tulajdonságok meghatározására duzzadás vizsgálatot végeztem, kationcsere-kapacitást mértem, illetve Kroeker-izotermát vettem fel egyértékű Cs+- kationnal illetve kétértékű Zn2+-kationnal. Továbbá előállítottam Ca-ionnal cserélt laponitot és ezen is vizsgáltam az egyértékű Cs+ -kation megkötését. Vizsgálataim eredményeivel szeretnék hozzájárulni a laponit felhasználásának gyarapításához.

Leírás
Kulcsszavak
Laponit, Duzzadás, Kationcsere, Cérium
Forrás