Szülők és intézményi kapcsolatok, fórumok

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom a szülők és az intézményi kapcsolatok, fórumok témát öleli fel. A szakirodalom feldolgozása során kiemelten foglalkozom a családdal, funkcióival, nevelési típusaival, valamint az óvodával, mint nevelési intézménnyel. A család és az óvoda hagyományos és újszerű kapcsolattartási formáit vizsgálom. Bemutatom az intézményt, ahol dolgozom és az ott megvalósuló együttműködési formákat. A kutatási módszerem bemutatásakor kiértékelem a szülők és a pedagógusok által kitöltött kérdőíveket, összehasonlítást végzek néhány kérdés során. Összegzem az általam felállított hipotézis valóságosságát és javaslatot teszek pedagógustársaimnak

Leírás
Kulcsszavak
család, óvoda, kapcsolattartás, fórum
Forrás