A lízingügylet speciális vonásai

Dátum
2008-09-03T12:25:59Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomamunkám témájául egy olyan finanszírozási formát választottam, ami napjainkban nagy népszerűségnek örvend, hazánkban azonban még nem teljesen honosodott meg. Dolgozatomban egy átfogó képet szeretnék nyújtani a lízingről, mint az üzleti élet egyik bevált eszközéről. Ehhez áttekintem a lízing hazai szabályozásának fejlődését, miközben a jogi szabályozottság hiányosságaira is rámutatok. A lízingtársaságok és a gazdasági szakértők lízinggel kapcsolatban szerzett gyakorlati tapasztalatait hívom segítségül témám teljes körű bemutatásához, miközben lízingfajták közötti összevetést és a lízinghez hasonló, azonban bizonyos elemeiben eltérő szerződéstípusokkal történő összehasonlítást is végzek.

Leírás
Kulcsszavak
lízing, lízingbeadó, lízingbevevő, lízingdíj, szerződés
Forrás