Környezettudatos márkaépítes a Toyota brand életében: a Prius

Dátum
Szerzők
Győri, Levente
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy miként válhatott egy autótípus megannyi értékítélet központi elemévé, miként alakulhatott ki számos kultúra a Toyota Prius jelensége köré, különösen az ún. love it or hate it kultúra aspektusát vizsgálva. Egy árnyaltabb kép érdekében fontosnak tartom, hogy mind gazdasági, marketingstratégiai, technikai információkkal kiegészítve tágítsam a dolgozatom kereteit, ezáltal nyerve a lehető legteljesebb képet a dolgozatom tárgyát illetőleg. Továbbá a dolgozatom központi részében a Toyota Prius, mint jelenség, illetve kategória kialakulását, annak lehetséges kommunikációs és médiabeli reprezentációs okaira keresek válaszokat. Ezen belül azokat a kontextusokat keresem, amik hozzájárultak ahhoz a folyamathoz, melynek következtében a Prius környezetkímélő jellege, egyes esetekben, igen szélsőséges irányokba mozdult el.
Leírás
Kulcsszavak
kategória, Toyota
Forrás