A természeti erőforrásokra vonatkozó szabályozás - különös tekintettel az erdők védelmére

Dátum
2014-04-11T08:14:56Z
Szerzők
Gargya, Ágnes
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
bemutatom a természeti erőforrásokat és azok csoportosítását, majd a kiemelkedő nemzetközi és Európai Uniós szabályozásokat, a közös stratégiákat és programokat, amelyek véleményem szerint megalapozták a magyar jog átalakulását. A dolgozat második felében pedig egy megújuló természeti erőforrást - jelen esetben az erdőket - és az ezzel kapcsolatos szabályozásokat részletesebben mutatom be. Szakdolgozatom célja annak felmérése, hogy a természeti erőforrásokkal (főleg az erdőkkel) kapcsolatos jelenleg is működő nemzetközi és Európai Uniós programok és hatályban lévő jogszabályok a gyakorlatban elérik-e a kitűzött célt. Elegendőek-e ezek a lépések a fenntarthatóság megalapozásához? A jelenlegi erdővédelem és erdőgazdálkodás mennyire hatékony?
Leírás
Kulcsszavak
erdő, természeti erőforrás
Forrás