A család és a bölcsőde kapcsolattartási formái

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témájának választásakor az volt a célom, hogy több irányból vizsgáljam meg a család és a bölcsőde kapcsolattartási formáit. Rövid bölcsődetörténeti kutatással kezdtem munkámat, majd a XXI.sz.-i törvényi hátteret is megvizsgáltam. Két vizsgálati módszert választottam. A riportot, és a kérdőíves felmérést. Riport alanyaimmal a szakma oldaláról közelítettem meg a témát, figyelembe véve az évtizedek alatt végbement változásokat, míg a szülői oldalt kérdőíves felméréssel kerestem meg. A bennem felmerülő kérdéseket, feltevéseket hipotéziseimben fogalmaztam meg.

Leírás
Kulcsszavak
család, bölcsődei nevelés, szülőértekezlet, családlátogatás
Forrás