Reintegráció, reszocializáció - Az elítéltek társadalomba történő visszailleszkedése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az elítéltek társadalomba történő visszahelyezése, avagy az élet második esélyének lehetősége. Szakdolgozatom témájául egy szerintem igen érdekes, társadalomalakító irányt választottam, amelyet sokan elutasítóan és kérkedve fogadnak. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a börtönpopuláció visszaszorítása és a sikeres visszailleszkedés megvalósulása érdekében nemcsak központi szinten tudunk eleget tenni. Diplomamunkám kutatása során legfőképpen arra a kérdésre kerestem a választ, hogy milyen lehetőségeket kínál az állam a társadalom szélére került emberek számára. Alapos figyelemmel megvizsgáltam az általam választott terület mögött meghúzódó jogszabályi hátteret, ami alapján megállapítottam, hogy a jogalkalmazási és jogértelmezési problémák elkerülése érdekében szükség lenne a törvényszöveg pontosítására. Kitértem a reintegrációs őrizet, mint kedvező büntetés-végrehajtási forma megjelenésére és a jogszabályi feltételeire is, illetve a megvizsgáltam annak gyakorlati megvalósulását, hatékonyságát. Ismertettem a büntetőintézetek által biztosított reintegrációs programok körét, és igyekeztem összefoglalni, hogy melyek azok a tényezők, amelyek befolyásolhatják a folyamat eredményességét. Álláspontom szerint a társadalom tagjaként nagyobb együttműködést és befogadást nyújtva, mi is képesek lehetnénk támogatni a börtönviselteket a visszailleszkedés rögös útjain.

Leírás
Kulcsszavak
reintegráció, reszocializáció
Forrás