A részvényes jogi helyzete a modern társadalmakban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban a részvényesi jogosultságok bemutatása kerül a középpontba, de egyes különbségekre és azonosságokra is szeretnék kitérni, beleértve az egyes államok társasági jogi szabályozását a részvénytársaságokra tekintettel, és az államok közötti, uniós iránymutatásokat is. Egyes részvénytársaságok alapszabályának elemzésére is sor kerül az elektronikus út lehetőségének kihasználása tekintetében, valamint, olyan kérdéseket is vizsgálok, mint a közösségi jogalkotás és a nemzeti jogunk egymáshoz való viszonya, illetve, hogy az uniós jog mennyire veszi át a szabályozási szerepet a tagállamok felett. Ezeket kívánom részleteibe menően bemutatni, elemezni, Kúriai iránymutatásokkal, bírói elvi döntésekkel, napjainkban zajló részvényesi botrányokkal színesítve az elkövetkező szakaszokat.

Leírás
Kulcsszavak
részvényes, jogok, felelősség
Forrás