A vallomások valóságtartalma

Dátum
2011-09-06T07:02:23Z
Szerzők
Szebenyi, Réka
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatomban a személyi bizonyítékokat és azok jelentőségét mutattam be. Fontos tisztában lenni azzal, hogy egy vallomás nem csak akkor tartalmazhat valótlan információkat, ha a tanú szándékosan hamisan tanúskodik, hanem számtalan külső és belső tényező befolyásolhatja a vallomás valóságtartalmát. Ezek a tényezők mind az észlelés során, mind a kihallgatás során megjelenhetnek, és különbözőképpen hathatnak az emberekre pl. az életkor, vagy a lelki alkat függvényében. Ezekkel a tényezőkkel nem árt, ha a bíró is tisztában van a vallomások megítélésekor. A pszichológia tudományának képviselői számos törvényszerűséget fogalmaztak meg ezekkel a tényezőkkel kapcsolatban, amelyeket szükséges felhasználnia a bíróságnak is az eljárás során. A pszichológus szakértő észlelhet olyan dolgokat, amelyeket a bíró tapasztalatai ellenére sem vesz mindig észre. Az írott, illetve szóban előadott vallomások elemzésére is több módszert dolgoztak már ki, mint a grafológia, vagy a szöveganalízis. Ezek a módszerek olyan jeleket tudnak felfedezni a kihallgatott szóhasználatában, vagy a kézírásában, amellyel az alany akaratlanul is információkat szolgáltat a kihallgatók számára. A dolgozatomban szó volt a kihallgatásról, illetve olyan kihallgatási technikákról, amelyek segítségével felderíthetőek a valós események. Ezek a módszerek azon alapulnak, hogy a kihallgatottak lelki alkatának felmérése után megpróbálja a kihallgató megtalálni azt a kérdezési technikát, amellyel az adott személy „szóra bírható”. A kihallgatási technikák alkalmazásánál, illetve a kérdések feltevésekor azonban nagyon kell ügyelni arra, hogy a kihallgatottat ne befolyásolják, „ne adják a szájukba” a vallomást. Fontos tisztában lenni a kihallgatás törvényes kereteivel, mert ha ezeket nem tartja be a nyomozó hatóság, akkor a vallomást nem lehet felhasználni az eljárás során.
Leírás
Kulcsszavak
tanúvallomás, kihallgatási taktika
Forrás