Informatika a középiskolai matematikaoktatásban

Dátum
2007-01-29T14:55:37Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A modern társadalmak fennmaradásának és fejlődésének alapfeltétele a gyors és tömeges információáramlás. Ennek egyik alapvető eszköze a számítógép. A számítástechnikában eddig végbement fejlődés és az utóbbi években végbemenő változások nyilvánvalóvá teszik, hogy rövid időn belül a számítógépek használata minden ember szükségletévé válik. A személyi számítógépek mindennapjaink használati tárgyává lesznek, segítséget nyújtva a problémák megoldásában, ezáltal segítve az ember fejlődését is. A számítástechnika jelentőségét a Nemzeti Alaptanterv készítői is bizonyították azzal, hogy külön műveltségterület, az informatika részeként kerül kidolgozásra, ahol már az általános iskolában is elsajátítható ismereteket és az ezzel kapcsolatos követelményrendszert is megfogalmazzák. Meg kell keresnünk azokat a lehetőségeket, hogyan lehet a személyi számítógépek alkalmazási területeit a tantervi anyaggal és követelményekkel úgy összhangba hozni, hogy a tanítási-tanulási folyamatban javulást, időmegtakarítást érhessünk el, a tanulók problémamegoldó készségét, gondolkodásmódját fejleszthessük. Egyik természetes „befogadó” tárgynak a matematika kínálkozik.

Leírás
Kulcsszavak
programzozott oktatás, internet lehetőségei, internetpedagógus, PowerPoint, Multimédiás szemléltető anyagok, algoritmikus gondolkodás, GrafEq, Mapled
Forrás