Szemléletváltás, Szemléletformálás az óvodai fenntarthatóságra nevelés szolgálatában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban ismertetem a tudatosság kialakításához nélkülözhetetlen környezeti nevelés és fenntarthatóságra nevelés célkitűzéseit, alakulását a dokumentumok tükrében. Bemutatom a zöld óvoda hálózat, a zöld civil szervezetek és a projektmódszer szerepét a környezettudatosságra nevelésben. Majd ismertetek néhány jó gyakorlatot a témával kapcsolatban, melyek azt a feltevésemet erősíthetik meg, miszerint ezek a jó gyakorlatok olyan elkötelezett óvodapedagógusok munkái, akik hitelesen és meggyőzően nevelik óvodásaikat a környezetük megóvására, a természetszeretetre, az odafigyelésre és a tenni akarásra. Ezt követően a környező települések zöld óvodáiban, illetve Mátészalka óvodáiban dolgozó óvodapedagógusoknak és a szülőknek kérdőívekre adott válaszaikat hasonlítottam össze értékrendjük, attitűdjük, ismereteik, tudatosságuk tükrében. A kérdőíves kutatás célja, hogy empirikus adatot gyűjthessek óvodapedagógusok és szülők körében a fenntarthatóságra nevelés jelen helyzetéről zöld, illetve nem zöld óvodákban. Választ kaphatok arra, hogy mit tesz egy olyan óvoda, amelyik kiemelten fontosnak tartja a környezeti nevelést, melyek segítségül szolgálhatnak saját intézményemben a fenntarthatóságra nevelés pedagógiai lehetőségeinek kihasználásához, a pozitív környezeti gondolkodás kialakításához.

Leírás
Kulcsszavak
Fenntarthatóság, zöld óvoda, óvodai nevelés
Forrás