The preventive geriatric – the new issue of the XXI-st Century

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
University of Debrecen Press
Absztrakt
Leírás
The ageing is the global phenomenon, it is main more difficult financial and socialproblem for modern societies. If we accepted the ageing = disease identity, this does nothelp solving the problem, it increases cost only. It is still high number of people over theage of 65 in hospital inpatient departments. A change of view is needed. The aging isregarded as a decompensation process, which has parts and interventions possibilities. Ifwe intervene in the downturns of the decompensation process with appropriate means,decompensation can be reduced; life-years in health can be increased. The goal is topreserve self-sufficiency as much as possible. Should be system established, because inother way this will be for profit service only. We have reviewed the major experiments thathave taken place in the world and seem appropriate to handle the issue properly. Howeverin order to achieve results, necessary change not only the structure bat also the attitudes.
Az idősödés globális jelenség, a modern társadalmak számára mind nehezebben megoldható financiális és szociális problémát jelen. Azt, hogy az öregedés= betegség azonosságot elfogadjuk, az a probléma megoldását nem segíti, csak a költségeket növeli. A fekvőbeteg osztályokon így is jelentős a 65 év felettiek száma. A megoldási lehetőség az, hogy az öregedést dekompenzációnak tekintjük, egy olyan folyamatnak, amelynek részei és beavatkozási lehetőségei vannak. Amennyiben a dekompenzációs folyamat hullámvölgyeiben beavatkozunk a megfelelő eszközökkel, a dekompenzáció csökkenthető, az egészségben eltöltött életévek növelhetők. A cél az önellátó képesség minél további megőrzése. Ahhoz, hogy ez ne egyedi vásárolt szolgáltatás legyen, rendszert kell kialakítani. Áttekintettük azokat a jelentősebb kísérleteket, amelyek a világban zajlottak, s alkalmasnak tűnnek a kérdés megfelelő kezelésére. Ahhoz, hogy eredményt érjünk el, azonban nemcsak struktúra, hanem szemléletváltozás is szükséges.
Kulcsszavak
preventive geriatrics, rasayana, care planning, aging process, preventive geriatrics, rasayana, care planning, aging process, preventív geriátria, rasayana, ellátástervezés, idősödési folyamat
Forrás
Hivatkozás
Gyűjtemények