A felsőoktatásban tanuló hallgatók jövedelmi motivációi és várakozásai a munkaerőpiac elvárásaihoz igazítva

dc.contributor.advisorMohácsi, Márta Katalin
dc.contributor.authorDoktor, Andrea
dc.contributor.departmentDE--Bölcsészettudományi Karhu_HU
dc.date.accessioned2019-05-17T05:56:21Z
dc.date.available2019-05-17T05:56:21Z
dc.date.created2019
dc.description.abstractA szakdolgozatom fő vezérfonalát a felsőoktatásban tanuló hallgatók képezik. Ezen belül a hangsúly a jövedelmi motivációkra és várakozásokra helyeződik. A témaválasztásomat elsősorban az indokolta, hogy a jövedelmi várakozás mellett a motivációkutatás egy új területnek számít, abból a szempontból, hogy számos tényező befolyásolhatja az egyént a felsőoktatásba történő jelentkezéskor. Dolgozatom felépítésére a tölcsértechnika jellemző, mivel tágabb szemszögből közelítek a szűkebb felé, egyre inkább koncentrálva a kutatásomra. Az első részben a nemzetközi adatokon van a hangsúly, míg a második blokk, az elméleti megközelítésekre helyezi a fókuszt. A harmadik nagyobb fejezet a szakirodalmi áttekintésről szól, a negyedik rész pedig a módszertani leírást foglalja magában. Szakdolgozatomban kétféle módszertannal dolgoztam. Egyrészt szekunder kutatással, amihez az alapot a Diplomás Pályakövető Rendszer adatai adták, másrészt a félig strukturált interjús módszerrel, amit pedig a saját kutatásomhoz alkalmaztam. A vizsgálatom a Debreceni Egyetemre koncentrálódott, ahol 10 interjút készítettem mesterszakos szociológus és szociálpolitikus hallgatókkal. Ezt foglalja magában az ötödik fejezet. Célom volt kideríteni, hogy a hallgatók jövedelmi motivációira és várakozásaira, milyen tényezők és szempontok hatnak. Összességében nagyon sokszínű válaszokat kaptam, és ez is azt bizonyítja, hogy az egyetemi évek meghatározó állomást jelentenek a munkaerőpiacra történő kilépéskor.hu_HU
dc.description.correctorBK
dc.description.courseSzociálpolitikahu_HU
dc.description.degreeMSc/MAhu_HU
dc.format.extent78 oldalhu_HU
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2437/267841
dc.language.isohuhu_HU
dc.subjectJövedelemhu_HU
dc.subjectmotiváció
dc.subjectmunkaerőpiac
dc.subjectfiatalok
dc.subject.dspaceDEENK Témalista::Társadalomtudományok::Szociológiahu_HU
dc.titleA felsőoktatásban tanuló hallgatók jövedelmi motivációi és várakozásai a munkaerőpiac elvárásaihoz igazítvahu_HU
Fájlok