Az alapjogvédelem letéteményese, a jogállami garanciák új nemzedéke: az ombudsman

Dátum
2013-02-01T09:33:32Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Nagy reformokon ment keresztül az utóbbi időben a magyar alapjogvédelem, illetve annak legstabilabb bástyája, az ombudsman hivatala. Megszűnt az állampolgári jogok országgyűlési biztosa funkció, helyette létrejött az alapvető jogok biztosa pozíciója. Dolgozatom során arra keresem a választ, hogy a szakombudsmani pozíciók megszűnésével érvényesülhetnek-e az egyes szakkérdések a kiemelt szakértői vizsgálat nélkül, illetve hogy az "egy a biztos" elve állandóvá válhat-e Magyarország alapjogvédelmi intézményrendszerében.

Leírás
Kulcsszavak
ombudsman, alapjogvédelem
Forrás