Egyensúly és koordinációs képességek fejlesztése autisztikus spektrum zavarral élő gyermekek körében

Dátum
Szerzők
Németh, Dóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az autisztikus spektrum zavar olyan multifaktoriális eredetű fejlődési rendellenesség, amely a kommunikációs, szociális és kognitív képességek zavaraként nyilvánul meg. Az utóbbi évtizedek kutatásai alátámasztották azon felvetést, hogy a mozgásfejlődési zavarok, a mozgás mennyiségi és minőségi eltérései is nagymértékben hozzájárulnak a kórképhez. Kutatásom céljául tűztem ki az általam vizsgált autisztikus spektrum zavarral élő gyermekek egyensúlyi és koordinációs képességeinek felmérését és fejlesztését. A vizsgálati csoport tagjai 12 hetes hagyományos gyógytorna programon vettek részt, melynek eredményeképp a törzsizom-fűző egyensúlyi állapota nagymértékben javult. Ezt követően további 12 hétig tartó egyensúlyi és mozgáskoordinációt fejlesztő tornaprogram valósult meg. A terápiás beavatkozás hatására szignifikáns (p<0,05) javulás volt észlelhető a felső végtagi koordinációs képességek és a válaszsebesség területén. Az intervenció eredményességét izomerő mérésekkel, Delmas-index meghatározással, valamint a Pediatric Balance Scale, Developmental Coordination Disorder Questionnarie és a Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency rövidített változatának alkalmazásával mértem fel. Úgy vélem eredményeim alátámasztják, hogy célzott mozgásterápiával az autisztikus spektrum zavarral élő gyermekek mozgásszervi állapota javítható, egyensúlyi és mozgáskoordinációs képességeik fejleszthetők.
Leírás
Kulcsszavak
autizmus, gyógytorna, koordináció, mozgásfejlesztés
Forrás