Az Aqua-Palace élményfürdő beruházás komplex gazdasági elemzése a Hungarospa Zrt. példáján keresztül

Dátum
2009-07-27T07:12:02Z
Szerzők
Czeglédi, Zsuzsanna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A világ legdinamikusabban fejlődő ágazata a turizmus. Világszerte több mint 200 millió ember számára biztosít munkahelyet, valamint a világ GDP-jéhez 10%-ban járul hozzá. Magyarország a világ legnagyobb turisztikai piacának, Európának a közepén fekszik. Hazánk hévízkészlete világviszonylatban is kiemelkedő, Európában pedig egyedülálló. Ez a föld mélyén rejlő természeti kincs tehát egy speciális adottság, amely megfelelő kihasználás mellett komparatív előnyt jelenthet a többi országgal szemben. A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia (NTS) 2013-ig a magyar turisztikai szektor elsődleges kiemelt termékeként nevezi meg az egészségturizmust. Az NTS célul tűzi ki az egészségturizmus belföldi és nemzetközi versenypozíciójának javítását, mely folyamatos fejlesztéseket feltételez. Szükségesnek tartja olyan létesítmények létrehozását, amelyek a nemzetközi trendeknek megfelelve, nemzetközi versenyképességet jelentenek. Az NTS-ba kiválóan illeszkedik az általam vizsgált fedett élményfürdő építése. Véleményem szerint azonban mindenképpen szükséges a beruházás komplex gazdasági értékelése, amely megalapozza és alátámasztja a beruházási döntést. Dolgozatom általános célkitűzése a beruházás rövid és hosszú távú gazdasági viszonyainak értékelése. Hipotézisem szerint a fejlesztés a vizsgált időszakban biztonsággal megtérül.
Leírás
Kulcsszavak
Hungarospa Zrt., gazdasági elemzés, beruházás, aquapark
Forrás