A Najade uszonyok piacának feltérképezése a főbb jellemzői alapján

Dátum
Szerzők
Mórik, Kornélia Veronika
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Diplomamunkámban a hazánkban gyártott NAJADE gumiuszonyok magyar és nemzetközi piacát tekintettem át azzal a céllal, hogy reális képet kapjak a termék jelenlegi pozíciójáról, valamint meghatározzam a jövőbeni rövid- közép- és hosszútávú gazdasági és innovációs terveket. Általános piaci elemzéseket végeztem mely során megvizsgáltam a vevőket, a versenytársakat, valamint az általuk kínált árakat is. A marketing helyzetképpel a marketing környezetet, a vállalat folyamatosan változó külső és belső szereplőit és tényezőit kívántam elemezni. A makrokörnyezeti vizsgálatban a STEEP módszer volt segítségemre. A mikrokörnyezeti elemzés során pedig közvetlenül a vállalkozás működésére ható vállalati szereplőket, a potenciális vásárlókat, a közvetítőket, a szállítókat, a versenytársakat vettem górcső alá. A versenytárs analízis és az ágazati SWOT-mátrix elemzés megmutatta a NAJADE erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit. A marketing mix elemein keresztül elemeztem és szegmentáltam a termék piacát. Dolgozatom készítése során primer és szekunder kutatást egyaránt alkalmaztam. A szekunder kutatás keretében áttanulmányoztam mind a hazai, mind a nemzetközi releváns szakirodalmakat. A primer kutatásom során kérdőíveket töltettem ki, valamint mélyinterjút készítettem. A kérdőívek esetében matematikai-statisztikai elemzést végeztem.
Leírás
Kulcsszavak
sport, sportközgazdaságtan, sportmarketing, vízalatti sportok, uszony
Forrás