Venus a római érmeken

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az szakdolgozati témám Venus ábrázolása a római érméken, Iulius Caesartól a Kr. u. 2. századig. Miért is ezt az időszakot, illetve témát választottam diplomadolgozatomban alapszakos tanulmányaim lezárásaként? Ez az időszak számos feltárandó eseményt és jelenséget rejt magában, mely még évezredekkel később is tud újat mondani az érdeklődő kutató számára. Minthogy az érme gyakorlati funkciója miatt, mint fizetési eszköz, sok kézben megfordul, ideológiai s politikai üzenetet tud közvetíteni igen nagy hatókörben, illetve gyorsan reagálva az eseményekre. Ily módon produktívabb az építészeti és szobrászati alkotások propagandisztikus hatásánál. Mivel az érme kibocsájtása után már nem „visszahívható”, nem változtatható, nagy gonddal kellett kiválasztani azokat a jelképeket, amelyek rá fognak kerülni a veretekre.

Leírás
Kulcsszavak
Venus, érmek
Forrás