A versenyképességi tényezők vizsgálata a tejágazatban, a Béke Agrárszövetkezet példáján keresztül

Dátum
2014-04-23T07:24:29Z
Szerzők
Szenderák, János
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az EU tejágazata fontos lépéshez érkezik 2015-ben, mivel megszűnik a közel 30 éve működő kvótarendszer. Ez 5-10 éves viszonylatban valószínűleg átrajzolja majd Európa „tejágazati térképét” a kiélezettebb piaci verseny következtében. Várhatóan a versenyképesebb, költséghatékony termelési övezetbe fog átkerülni a tejtermelés jelentősebb része, a feldolgozás pedig azokba a tejtermelési régiókba fog koncentrálódni, ahol a szervezett piaci működés a jellemző. Ennek egyik legnagyobb hatása az EU-n belül elinduló jelentős tőkemozgás lesz. Magyarország EU-hoz történő csatlakozása óta a magyar állattenyésztés helyzete folyamatosan romlik, így a kvóta megszűnése után felmerül a kérdés, hogy a magyar tejtermelő gazdaságok mennyiben lesznek képesek az erősödő piaci versenyben helyt állni, illetve számolhatunk-e a tejtermelés további csökkenésével. Dolgozatom célkitűzése a tejtermelés versenyképességét meghatározó tényezők feltárása és bemutatása egy adott gazdaság példáján keresztül.
Leírás
Kulcsszavak
tej, versenyképesség
Forrás