Az otthoni munkavégzés hatása a három pszichológiai alapszükségletre, a motivációra és a munkával való elégedettségre

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Társadalmunk folyamatos fejlődésen megy keresztül, mely változás a munkaerőpiaci szektort is érinti. A 21. században rohamos fejlődésnek induló infokommunikációs eszközöknek köszönhetően ma már egyre több munkakör betöltése akár otthonról is elérhetővé vált. A COVID-19 hatására rohamosan megnőtt az otthoni munkavégzésben dolgozó munkavállalók száma. Emiatt különösen fontos a munkavállalók három pszichológia alapszükségletének, motivációjának és a munkával való elégedettségnek a vizsgálata. Műhelymunkámban arra kerestem a választ, hogy megfigyelhető-e különbség a home office-ban és telephelyről dolgozó munkavállalók autonómiaélménye és kapcsolódásélménye között, valamint arra, hogy az otthonról dolgozó munkavállalók magasabb intrinzik motivációval rendelkeznek-e, illetve hogy a munkával való elégedettségük közel azonos-e.

Leírás
Kulcsszavak
otthoni munkavégzés, home office, autonómiaélmény, kompetenciaélmény, kapcsolódásélmény, motiváció, munkával való elégedettség
Forrás