A megújuló energiaforrások gazdasági hasznosítása Berettyóújfaluban

Dátum
2013-05-21T13:18:41Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témája a megújuló energiaforrások Berettyóújfaluban történő gazdasági hasznosításának bemutatása. A természeti erőforrások fogalmának és csoportosításának ismertetése után általánosságban bemutatásra kerülnek a nem megújuló és megújuló energiaforrások, kitekintve a hazánkban betöltött szerepükre és helyzetükre pl. potenciál, hasznosítás. A következő nagyobb egységben a kutatási terület természetföldrajzi, társadalmi, infrastrukturális és gazdasági szempontú jellemzésére kerül sor. Ezt követően a kutatás eredményeinek bemutatása történik meg, a Herpály Team Kft. geotermikus energia felhasználásán, a Gróf Tisza István Kórház napenergia projektjén és az interjúk elemzésén keresztül. A kutatási kérdéseim a következők voltak: 1. Mi az oka annak, hogy a megújuló energiaforrások felhasználása nem terjed el Berettyóújfaluban? 2. Milyen eszközökkel lehetne a megújuló energiaforrások felhasználását ösztönözni Berettyóújfaluban és mely erőforrások szolgálhatnak kitörési pontként a térség gazdaságára nézve?

Leírás
Kulcsszavak
megújuló energiaforrás, fosszilis energiahordozó, Bihari kistérség, Berettyóújfalu, biomassza, napenergia, vízenergia, szélenergia, geotermikus energia, kőolaj, földgáz, kőszén, atomenergia
Forrás