Egy vállalat ösztönzési és motivációs rendszerének elemzése

Dátum
Szerzők
Tóth, Hanna Laura
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Jelen kutatás célkitűzése a Honda Gold Motor Kft.-ben dolgozó alkalmazottak elégedettségének, motiváltságának, a vállalaton belül alkalmazott gazdasági, szociális és erkölcsi-pszichológiai ösztönzők és azok hatékonyságának megismerése volt. A válaszok megszerzéséhez három kutatási módszert hívtam segítségül. Először szakmai gyakorlatom végzése közben, résztvevő megfigyelőként készítettem terepkutatást. Ez a kvalitatív módszer olyan különleges extra ismerettel ajándékozza meg a kutatót, mint a vállalati légkör átérzése, a vállalaton belüli kapcsolatok és hierarchia gyakorlati átlátása. A terepkutatás mellett félig strukturált interjút készítettem a két ügyvezető igazgatóval, ennek köszönhetően általános ismereteim bővültek a márkakereskedésről, illetve a beszélgetés tartalmából és stílusából könnyen leszűrhettem a vezetőség nézőpontját és a hozzáállását a szóban forgó kérdéskörökről. Elengedhetetlennek bizonyult a kutatás harmadik módszere is, a kérdőíves vizsgálat, amely gyakorlatban a 16 alkalmazott elégedettségi felmérését jelentette. A kutatást egy egyénileg a vállalatra szabott motivációs terv kidolgozásával zártam, melyben a vezetőség útmutatót kap egy sikeres változás kezdetéhez.

Leírás
Kulcsszavak
motiváció, ösztönzés, vállalat, ösztönzési rendszer
Forrás