Pop Trade Policy – Some Reflections on the Current Trade Policy of the US Pop-kereskedelempolitika – az Egyesült Államok kereskedelempolitikájának aktualitásai

Dátum
Szerzők
Erdey, László
Tőkés, Tibor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
After a brief review of the antecedents our paper aims to systematically organize the recent and current changes in the trade policy of the United States in three broader areas: her changing attitudes towards TPP and WTO, the renegotiation of the North American Free Trade Agreement and the trade war being fought, mostly against China. Our goal is to relate these changes to the trade policy of the former presidential terms, to understand them in the framework of populism and that of the economic policy questions solved only by the second best answer, that is, by protectionism.
Tanulmányunkban az előzmények rövid áttekintését követően három nagyobb területen kívánjuk az Egyesült Államok kereskedelempolitikájában történt közelmúltbeli és napjainkban is zajló változásokat rendszerezni: a TPP-hez és a WTO-hoz való viszony megváltozását, az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény újratárgyalását, valamint az elsősorban Kínával kitört kereskedelmi háborút próbáljuk elhelyezni a korábbi kereskedelempolitikai gyakorlat, a populizmus és az amerikai gazdaságpolitika által a protekcionizmuson kívül más eszközökkel nem megválaszolt kérdések keretrendszerében.
Kulcsszavak
Forrás