Az apák szerepe az óvodai nevelésben

Dátum
Szerzők
Katona, Szabolcs
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatom témájaként a roma és nem roma apák nevelésben betöltött szerepeik hasonlóságait és eltérésének vizsgálatát választottam. Ebben a témában még kevés szakirodalom és dokumentáció áll rendelkezésre, így a dolgozatom célja, hogy feltárja a két etnikum nevelési szokásaiban megfigyelhető különbségeket. A kultúra és a személyes jellemzők alapján összehasonlítom a roma és nem roma apák nevelési szokásait és abban betöltött szerepeiket.
Leírás
Kulcsszavak
családi nevelés, apák szerepe
Forrás