Digitalizáció a Magyar Posta Zrt.-nél 2016-2020 között

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban társadalmunkat érintő aktuális témájával, a digitalizáció kérdéskörével foglalkoztam. Magyarország legnagyobb munkáltatójának a Magyar Posta Zrt.-nek 2016 és 2020 közötti különféle digitális megoldásokra vonatkozó fejlesztéseit és innovációs törekvéseit mutattam be. Szakirodalmi összefoglalómban annak érdekében, hogy kontextusba helyezzem a digitalizációt, ami a negyedik ipari forradalom indikátora, szükségesnek tartottam kronológiai sorrendben bemutatni az emberiség történelmében eddig definiált és végbement ipari forradalmakat. Ezt követően igyekeztem – a teljesség igénye nélkül – a digitális átállás humán erőforrás kihívásait összegyűjteni és ismertetni, majd helyzetjelentést adtam arról, hogyan is áll ma Magyarország a digitalizációt illetően. Ehhez segítségül hívtam a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő (DESI) mutatót, amely négy fő dimenzió mentén vizsgálja az unió országaiban a digitális fejlettséget. A kutatás keretében a Magyar Posta Zrt. digitalizációs stratégiáját, tevékenységeit, gyakorlatát, illetve gyakorlatuk eredményességét vizsgáltam és prezentáltam. Ismertettem a Magyar Posta 2016 és 2020 közötti időszakából minden jelentősebb digitalizációs törekvést, fejlesztést és megoldást.

Leírás
Kulcsszavak
digitalizáció, Magyar Posta Zrt.
Forrás