Tápanyaggazdálkodási modellek vizsgálata Magyarország fontosabb gabona és olajnövényeinél

Dátum
Szerzők
Hásás, Zoltán
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Hazánk legfontosabb növénycsoportjaiban a gabona, illetve olajnövények tartoznak. Növénytermesztés során tápelemeket vonunk ki a talajból, melyet az eredményes növénytermelés érdekében pótolni szükséges. Az okszerű, növényspecifikus tápanyag-utánpótlás kedvező hatást eredményez a minőségre, illetve a terméshozamokra. Dolgozatomban a kukorica, őszi búza, őszi káposztarepce, valamint napraforgó növényfajok 4 különböző tápanyag-utánpótlási rendszerben kerültek vizsgálat alá, a vizsgált év a 2016-os esztendő volt. A négy modell közül minden esetben a Genezis térségi technológia eredményezte a legmagasabb terméseredményt, minden növényfaj vonatkozásában. Dolgozatomban az id kiderül, hogy a levéltrágyák az őszi vetésű növényekre nagyobb terméshozam növekedést eredményeztek, mint a tavasziakra.
Leírás
Kulcsszavak
tápanyagellátás, műtrágya, őszi búza, lombtrágya, kukorica, őszi káposztarepce, napraforgó
Forrás