A sürgősségi állapotok és kezelésük a szájsebészetben

Dátum
Szerzők
Kiss, Daniella
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatomban részletesen kifejtettek összefoglalásaként tehát megállapítást nyert, hogy az egészségügyi dolgozókat a jogszabályi előírások tekintetében általános és kötelező érvényű segítségnyújtási kötelezettség terheli mind a munkaidő alatt, mind pedig a munkavégzésen kívüli időpontokban, amely azonban nem jelent korlátlan felelősséget, ugyanis keretet szab neki az adott egészségügyi dolgozó szakképesítésének mértéke. Az általános sürgősségi esetek tekintetében részletesen kifejtésre került a legmegfelelőbb eljárási rend kialakításának módszere az, hogy ezen eljárás során milyen kötelező- és ajánlott eszközkészlettel kell rendelkeznünk, valamint kitárgyaltuk az Országos Mentőszolgálat értesítésének szükségességét és az értesítésük menetét. Ezen felül hosszasan taglaltam az általános sürgősségi esetek körében leggyakrabban előforduló eseteket melyeknél egyesével bemutatásra kerültek a jellegzetes tünetek, a javasolt kezelés és az ezekhez alkalmazható eszközök, segédanyagok. Továbbá szó esett az általános esetek tekintetében a kockázatok lehetséges csökkentésének lehetőségéről is. Végül a dolgozatom zárásaként az általános sürgősségi esetekkel megegyező metódussal kerültek bemutatásra a szájsebészeti sürgősségi esetek, melyeket két csoportra osztottam: az odontogén gyulladásokra és a traumákra. Ahogy az a dolgozat bevezetésének célkitűzés alcímében is előadtam, a dolgozat megírásával a célom az volt, hogy egy átfogó képet adhassak azon sürgősségi esetekről, amikkel talán a leggyakrabban találkozhatunk a szájsebészeten. Azt gondolom, hogy ezen cél elérése közben feltárt és bemutatott esetek tanulmányozása után összességében kijelenthető, hogy kiemelten fontos ezen esetek pontos időbeni felismerése, ugyanis ahogy az látható nem egy esetben a megfelelő reakció és kezelés nélkül a betegek élete múlhat rajtunk. Fontos továbbá kiemelni azt is, hogy amint sikerült diagnosztizálni az adott problémát, azonnal kezdjük meg a megfelelő terápia nyújtását a beteg részére és amennyiben szükséges gondolkodás nélkül hívjunk segítséget az Országos Mentőszolgálat munkatársai személyében. Jól látható a bemutatottakból az is, hogy a betegek ellátásának sikeressége nagyban függ tudásunktól és annak magabiztos használatától, amelynek fejlesztésére szerencsére mindig van lehetőségünk az erre épülő kurzusok kereteiben, amikhez már az egyetemen oktatott Szájsebészet, Oxyiológia és Elsősegélynyújtás című tantárgyak megfelelő alapokat adtak.
Leírás
Kulcsszavak
sürgősségi, szájsebészet
Forrás